Menu Zavřeno

Výroba klíčů

FAB Dynamic – chráněný klíč

Nabízíme výrobu a kopírování klíčů většiny značek vyskytujících se na českém trhu. Řežeme klasické zubové klíče, důlkové, dráhové i dozické. Stejně tak dodáváme a kopírujeme klíče nábytkové, schránkové, či klíče k visacím zámkům.

U nejrozšířenějších výrobců používáme originální klíče (FAB, Guard, BKS, Mul-T-Lock) – poskytují nejvyšší záruku kvality. U méně častých pak kvalitní polotovary španělské firmy JMA.

Jak se připravit na kopírování klíčů?

FAB 1000 – chráněný klíč

Kopírovací stroj může být sebelépe nastaven, ale bez kvalitní (!!) předlohy bude kopie nejlépe stejně špatná. Snažte se vždy sehnat ideálně původní klíč v co nejlepším stavu, případně s sebou doneste (pokud máte) identifikační kartičku, kterou jste dostali s původní vložkou. Z ní dokážeme vyčíst informace pro výrobu úplně nového klíče!

  • Kvalitní vložka se prodává i s identifikační kartičkou.

Máte u sebe jen poškozený klíč? Co se dá dělat… Disponujeme moderní technikou na odečítání klíčů i na jejich novou výrobu. A pokud zjistíme, že klíč již nelze zachránit, případně jeho záchrana není rentabilní, vždy si u nás můžete vybrat novou vložku s novými klíči.

  • Z neoriginálních klíčů neručíme za funkčnost jejich kopií.

    Guard 17T – chráněný klíč

Máte chráněný klíč? V tom případě si nezapomeňte donést i bezpečnostní kartičku opravňující k výrobě kopie. Bez bezpečnostní karty není možné chráněné klíče vyrobit. Není to nějaký výmysl. Tato vlastnost chrání Vás, majitele, před možnou nelegální kopií nežádoucí osobou.

Nejčastějšími chráněnými klíči jsou například klíče FAB 1000, FAB 2000, FAB Dynamic, GU 3700, GU Livius, GUARD (EVVA) T17, EVVA FPS, CPS, Mul-T-Lock Integrator, Mul-T-Lock Garrisson,…

  • Chráněný klíč Vás chrání před nežádoucími kopiemi!

Nově vyřezaný klíč vs. kopie klíče

Každý originální klíč je definován profilem a hloubkami zubů, důlků, či umístěním drážek. A každá jejich kopie pak znamená nepatrný odklon od původních hodnot. Proto je třeba mít na zřeteli, že kopie nikdy nebude tak dobrá, jako originál. A právě proto při kopírování (především) chráněných klíčů vyrábíme klíče na CNC stroji, kdy se nevyužívá jako předloha klíč, ale hodnoty definované výrobcem. Tyto hodnoty jsme schopni z Vašeho klíče odečíst, avšak 100% jistotu nám dá jen informace obsažená v identifikační/bezpečnostní kartě. Proto je její uchování tak důležité. A proto si při kopiích klíče donste i identifikační/bezpečnostní kartičku.

  • Chráněné klíče vyrábíme přímo na řezacím stroji. Nejedná se tedy o pouhé kopie, ale opravdu o nové klíče.

Co když zkopírovaný klíč nefunguje?

Mul-t-Lock 7×7

Tato situace se stává, když se kopíruje z nekvalitní předlohy. Přijďte s dokladem o koupi, kopií klíče, s originálním klíčem a pokud to lze (například u visacího zámku) – doneste i ten. Pokusíme se zjistit, kde mohl nastat problém a pokud to bude možné, vyrobíme novou kopii.